Geschiedenis Emmastate

Hieronder vindt u een overzicht over de geschiedenis van de Emmastate.

Andries sr. Baart (1885 - 1969) heeft de Emmastate ontworpen als architect en bouwkundige. De stijl in de bouwkunst valt onder Amsterdamse School. De Emmastate is gebouwd in de periode van omstreeks 1938 door het Provinciaal Elektriciteits Bedrijf (PEB/Nuon). Dit betreft een kleiner pand wat tegenwoordig niet meer te herkennen is. Naarmate het bedrijf van het PEB begon te groeien (1944) werd de rechterflank naast het kleinere pand gebouwd. Het is niet bekend wanneer de vleugel achter de rechterflank is gebouwd, dit kan tegelijk met de uitbouw zijn geweest of in een ander jaar. Op het dak van de rechterflank stond vroeger nog een zogenaamde 5de verdieping, maar deze is later gesloopt. Tijdens de tweede wereldoorlog heeft een projectiel de rechterflank deels geraakt, die voornamelijk de ambachtsschool, gevestigd achter de Emmastate, schade toebracht. Dit is nu niet meer herkenbaar. In de periode rond 1965 groeide het PEB nog verder waardoor het pand ook diende te groeien. Op dat moment is het kleinere pand gesloopt en de naastliggende directeurswoning die plaats moesten maken voor een uitbreiding, de linkerflank. Ook hierachter is een aparte vleugel te vinden, waarbij het aannemelijk is dat deze tegelijk is gebouwd. De Emmastate heeft dus een rijke historie waarvan slechts een gedeelte gedocumenteerd is. Het pand is mede bijzonder door de zeer degelijke constructie, het dak bestaat uit een laag beton en ook de kelder was - indien nodig - te gebruiken als schuilkelder bij eventuele (atoom)bommen. De kelder wordt nu voor opslag gebruikt. Dit is ook terug te zien aan de kleine liften die verspreid zijn over de verdiepingen, zo konden er onder andere goederen naar de kelder gestuurd worden van de bovenliggende verdiepingen.